Civic Tech Sweden visar en rad exempel på projekt och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens. Eventet är en del av GovTech Day 2020, men du behöver inte ha biljett till hela konferensen för att delta i denna breakout session utan här är deltagande gratis! En länk för deltagande via Zoom kommer att skickas ut till dig som anmält dig.

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens. Både Civic Tech och GovTech används ofta som begrepp för att beskriva innovationer som kopplar medborgare med offentlig sektor. Skillnaderna ligger i tjänsternas mål och målgrupp.

Medan GovTech fokuserar på ett brett utbud av myndighetstjänster för att öka effektiviteten i deras interna verksamhet, fokuserar Civic Tech på att informera medborgarna, koppla dem till varandra och få dem att vara delaktiga i det offentliga och samarbeta för allas bästa.

Vi ser en stor potential för samverkan mellan medborgare, civilsamhälle, offentlig och privat sektor inom områdena GovTech och Civic Tech. Under denna breakout session kommer ett antal projekt i gränslandet mellan dessa områden att presentera sig kort. Vi kommer sedan att samtala med alla deltagare i sessionen kring dessa begrepp och communities nationellt och internationellt.

Du hittar info om projekten som presenteras på https://civictech.se/civic-tech-moter-govtech/

The presale period for this event is over.

Where does the event happen? Zoom

When does the event happen?
Begin:
End:
Add to Calendar

Tickets

Registrering

FREE