Civic Tech Lab: Community Engagement

Hur kan civic tech-projekt engagera allmänheten och användare i sina projekt? Vad ska man tänka på när utomstående engageras i ett projekt? Hur kan man skapa incitament för att skapa engagemang?

Den här workshopen syftar till att utveckla de sätt som era civic tech-projekt kan bygga community och engagera slutanvändare eller få deltagare att bidra till era projekt på olika sätt. Vi kommer också att titta på vilka incitament och värden vi kan skapa för användare att bidra.

En kombination av Zoom och ett interaktivt verktyg för whiteboards kommer att användas för att genomföra en gruppworkshop som har era projekt i fokus.

Workshopen leds av Magnus Eriksson från RISE men kommer också att ge en utrymme för civic tech-projekten att diskutera sina erfarenheter sinsemellan och utbyta kunskap och tips.

PS. We plan to hold this workshop in Swedish, but if you want to participate in English, email hello@civictech.se as soon as possible and we will be able to change our plans!

The presale period for this event is over.

Where does the event happen? Zoom

When does the event happen?
Begin:
End:
Add to Calendar

Tickets

Regular ticket

FREE